máy điều hòa

Điều hòa áp trần Daikin 005

Điều hòa áp trần Daikin 005 Điều hòa áp trần Daikin 005

Chi tiết sản phẩm: Thông số chung: - Mã sản phẩm: FH48PUV2V/R48PUY2V - Xuất xứ: Thái Lan - Kiểu điều hòa: 1chiều - Công suất (Btu/h): 48.000 - Công suất (kW): 14.1 - Nguồn điện: 3 pha 380V,50hz - Điện năng thiêu thụ (kW): 5.50 - COP: 2.56 Dàn lạnh - Mầu: Trắng - Lưu lượng gió (m3/min): 42/24 cfm: 1.483/847 - Độ ồn (dBA): 49/43 - Kích thước ...

Điều hòa áp trần Daikin 004

Điều hòa áp trần Daikin 004 Điều hòa áp trần Daikin 004

Chi tiết sản phẩm: Thông số chung: - Mã sản phẩm: FH36PUV2V/R36PUV2V - Xuất xứ: Thái Lan - Kiểu điều hòa: 1chiều - Công suất (Btu/h): 34.800 - Công suất (kW): 10.2 - Nguồn điện: 3 pha 380V.50hz - Điện năng thiêu thụ (kW): 3.60 - COP: 2.83 Dàn lạnh - Mầu: Trắng - Lưu lượng gió (m3/min): 32/22 cfm: 1.130/777 - Độ ồn (dBA): 46/40 - Kích thước ...

Điều hòa áp trần Daikin 003

Điều hòa áp trần Daikin 003 Điều hòa áp trần Daikin 003

Chi tiết sản phẩm: Thông số chung: - Mã sản phẩm: FH30PUV2V/R30PUV2V - Xuất xứ: Thái Lan - Kiểu điều hòa: 1chiều - Công suất (Btu/h): 27.300 - Công suất (kW): 8.0 - Nguồn điện: 1 pha 220V.50hz - Điện năng thiêu thụ (kW): 2.91 - COP: 2.75 Dàn lạnh - Mầu: Trắng - Lưu lượng gió (m3/min): 32/22 cfm: 1.130/777 - Độ ồn (dBA): 45/40 - Kích thước ...

Điều hòa áp trần Daikin 002

Điều hòa áp trần Daikin 002 Điều hòa áp trần Daikin 002

Chi tiết sản phẩm: Thông số chung: - Mã sản phẩm: FH24PUV2V/R24PUV2V - Xuất xứ: Thái Lan - Kiểu điều hòa: 1chiều - Công suất (Btu/h): 23.000 - Công suất (kW): 6.7 - Nguồn điện: 1 pha 220V.50hz - Điện năng thiêu thụ (kW): 2.38 - COP: 2.82 Dàn lạnh - Mầu: Trắng - Lưu lượng gió (m3/min): 26/22 cfm: 918/777 - Độ ồn (dBA): 45/40 - Kích thước ...

Điều hòa áp trần Daikin 001

Điều hòa áp trần Daikin 001 Điều hòa áp trần Daikin 001

Chi tiết sản phẩm: Thông số chung: - Mã sản phẩm: FH18PUV2V/R18PUV2V - Xuất xứ: Thái Lan - Kiểu điều hòa: 1chiều - Công suất (Btu/h): 17.400 - Công suất (kW): 5.1 - Nguồn điện: 1 pha 220V,50hz - Điện năng thiêu thụ (kW): 1.48 - COP: 3.45 Dàn lạnh - Mầu: Trắng - Lưu lượng gió (m3/min): 22 - Độ ồn (dBA): 45/40 - Kích thước dàn lạnh ...

Điều hòa áp trần Daikin

Điều hòa áp trần Daikin Điều hòa áp trần Daikin

Chi tiết sản phẩm: Thông số chung: - Mã sản phẩm: FCNQ13MV1/RNQ13MV1 - Xuất xứ: Thái Lan - Kiểu điều hòa: 1 chiều - Công suất (Btu/h): 13,000 Btu/h - Công suất (kW): 4,1 kW - Nguồn điện: 1 pha 220V,50hz - Điện năng thiêu thụ (kW): 1,47kW - COP: 3,33 w/w Dàn lạnh - Mầu: Trắng - Lưu lượng gió (m3/min): 19/14 m3/min - Độ ồn (dBA): ...